In the data arrangement...

SWEEP, MOBILE
BROWSING

86-0523-87101263

Head of sales:Yonghui Wang:86-13512557135
Head of foreign trade department:Xiaobing Xu:86-15722820099
Head of dispersant:Xiaoxia Xu:86-13952638649
Fax:86-0523-87206098
Address: No. 149 West Huaxi Road, Huangqiao Town, Taixing City, Jiangsu Province
Email:txsyhg@sina.com
Website:http://www.shiyanhg.com